nổi hạch sau tiêm

Cập nhập tin tức nổi hạch sau tiêm

Trẻ nổi hạch sau tiêm phòng lao có nguy hiểm không?

Sau tiêm phòng vắc xin ngừa lao nhiều trẻ sẽ hiện tượng nổi hạch ở nách nhưng đây là hạch lành tính, cha mẹ không nên hốt hoảng.

Đang cập nhật dữ liệu !