nhà chống lũ

Cập nhập tin tức nhà chống lũ

73 hộ dân nghèo ở Quảng Bình được nhận nhà mới đảm bảo 3 cứng

Những căn nhà 3 cứng (nền cứng, khung cứng, mái cứng) có thể đảm bảo trải qua nhiều đợt mưa bão, có sàn tránh lụt cao hơn mức ngập lụt cao nhất ở khu vực từ 1,5m trở lên tính từ nền nhà.

Đang cập nhật dữ liệu !