nguồn cung bất động sản

Cập nhập tin tức nguồn cung bất động sản

Thị trường bất động sản sụt giảm nguồn cung trầm trọng trong 3 năm qua

Ngoài việc giải ngân vẫn bị siết chặt, thị trường bất động sản đang thiếu cung, cơ cấu sản phẩm không cân đối.

Đang cập nhật dữ liệu !