"Nghệ An cần phát huy trí tuệ, đóng góp vào các văn kiện của Trung ương"

Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, xây dựng Nghệ An ngày càng giàu đẹp, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Phó Thủ tướng Chính phủ đã có bài phát biểu về phương hướng mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh Nghệ An. Trong bài phát biểu, đồng chí khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, giành được nhiều thành tựu quan trọng, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu do Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh đề ra… Đồng chí đã nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng Đảng bộ và nhân dân Nghệ An về những thành tựu quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và cơ bản đồng tình với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ Đại hội XVIII được nêu trong Báo cáo chính trị và nhấn mạnh thêm một số vấn đề về phương hướng mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ tới. Báo điện tử Infonet xin trân trọng giới thiệu trích dẫn bài phát biểu của Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc về phương hướng mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh Nghệ An sau đây:

Phó Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo đại hội

Thứ nhất, cần tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, với mục tiêu tổng quát là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy nội lực, tận dụng thu hút mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá khu vực phía Bắc, tạo cơ sở đến năm 2020 cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng cao, có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc xứ Nghệ, quốc phòng an ninh vững mạnh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Vì vậy, cần triển khai tốt quy hoạch đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH Nghệ An đến năm 2020, quy hoạch thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đề án phát triển KT-XH miền Tây Nghệ An đến năm 2020, xây dựng và triển khai thực hiện các quy hoạch cần đồng bộ khoa học với tầm nhìn dài hạn, trên cơ sở quy hoạch, cần xây dựng kế hoạch triển khai cân đối nguồn lực cụ thể, xác định đúng thứ tự ưu tiên theo yêu cầu giải quyết trước các vấn đề cấp bách, nhanh chóng phát huy hiệu quả, tạo nguồn lực và có cơ sở để thực hiện các bước đi tiếp theo.

Thứ hai, đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo yêu cầu năng cao sức cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững, hết sức coi trọng tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển một nền nông nghiệp đa chức năng, nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn phát triển các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn gắn với công nghiệp chế biến và xuất khẩu, góp phần tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu  nông nghiệp. Tăng nhanh tỷ trọng giá trị chăn nuôi. Phát triển mạnh, nâng cao hiệu quả nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy sản. Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, trở thành một phong trào cách mạng, có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để thu hút nguồn lực xã hội trong phát triển nông nghiệp nông thôn.

Tập trung phát triển công nghiệp chế biến theo hướng đầu tư thiết bị, công nghệ chế biến hiện đại, chế biến các mặt hàng xuất khẩu, tập trung vào các ngành mũi nhọn có lợi thế so sánh. Thu hút đầu tư phát triển các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ, trọng tâm là công nghiệp phần mềm, phần cứng và công nghiệp nội dung số. Đầu tư chiều sâu, hiện đại, nâng cao hiệu quả khai thác chế biến khoáng sản, bảo vệ tài nguyên môi trường. Xây dựng Khu kinh tế Đông Nam thành khu kinh tế đa ngành, đa chức năng. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu kinh tế, các khu công nghiệp. Tập trung thu hút nhà đầu tư vào Khu công nghiệp, dịch vụ và đô thị VSIP Nghệ An, Khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Khu công nghiệp Đông Hồi…

Phát triển các ngành dịch vụ, du lịch và thương mại với tốc độ nhanh, bền vững. Nâng cao hơn nữa vai trò của dịch vụ đối với nền kinh tế, hỗ trợ, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác phát triển. Tập trung phát triển các lĩnh vực dịch vụ tài chính ngân hàng, đào tạo nguồn nhân lực, y tế, du lịch, thương mại, vận tải và thông tin truyền thông trở thành trung tâm của vùng Bắc Trung Bộ, có khả năng kết nối với Lào và Đông Bắc Thái Lan.

Thứ ba, phát huy truyền thống cần cù, ham học của người xứ Nghệ, chăm lo đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cho quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp, phát triển đủ cán bộ kỹ thuật, lao động có tay nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và công tác nguồn nhân lực cho cả nước. Đồng thời, khai thác tốt các nhân tài, nguồn lực tài chính của con em Nghệ An đang sinh sống, làm việc ở ngoại tỉnh để phục vụ sự nghiệp phát triển toàn diện của tỉnh nhà.

Thứ tư, phát triển kinh tế phải gắn liền với phát triển văn hoá - xã hội, bảo vệ môi trường. Thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, gắn với đặc điểm văn hóa và con người xứ Nghệ, làm nền tảng phát triển kinh tế xã hội.

Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách lao động, việc làm, thu nhập, chính sách đối với người có công; xây dựng môi trường sống lành mạnh, an ninh, an toàn, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.  

Thứ năm, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm về ma túy, các loại tội phạm phát sinh ở khu vực biên giới. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu kiện, tố cáo, nắm chắc tình hình để kịp thời giải quyết ngay tại cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” phức tạp kéo dài. Tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị toàn diện với các địa phương giáp biên giới với Lào, thực hiện tốt chính sách đoàn kết dân tộc, tôn giáo.

Thứ sáu, tăng cường công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm đạo đức Hồ Chí Minh; khắc phục tư tưởng bảo thủ, ỷ lại, chủ quan, nóng vội, tự thỏa mãn. Đổi mới hơn nữa phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Nâng cao năng lực quản lý và điều hành của chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Nghệ An phải xây dựng được bộ máy công quyền, đội ngũ công chức thực sự phục vụ người dân và doanh nghiệp. Làm được điều này sẽ trả lời được câu hỏi tại sao người Nghệ An khi ra nước ngoài, khi làm việc ở Trung ương và các tỉnh khác thì thành danh, trong khi ở quê nhà thì khó phát triển. Tỉnh cũng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận; sát dân, sát cơ sở hơn nữa, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Một nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội là bầu ra BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Tôi đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, sáng suốt giới thiệu, lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, có năng lực đảm đương trọng trách được giao để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, Đại hội cần phát huy trí tuệ, đóng góp vào các văn kiện của Trung ương và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ngay sau khi kết thúc Đại hội, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, phân công cụ thể tổ chức và cá nhân chịu trách nhiệm để triển khai thực hiện từng mảng công việc, từng chương trình của Nghị quyết Đại hội ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực phấn đấu, sự quyết tâm đổi mới, dưới sự lãnh đạo, quan tâm của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng rằng, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, xây dựng Nghệ An ngày càng giàu đẹp, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, sớm đưa Nghệ An thành một tỉnh giàu mạnh, gương mẫu như lời dạy của Bác Hồ kính yêu và khát khao của đồng chí, đồng bào cả nước./.

PV

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !