Ngành dệt may thưởng tết

Cập nhập tin tức Ngành dệt may thưởng tết

Dệt may cán đích cuối năm, thưởng Tết ra sao?

Nhờ giải pháp “sống chúng với dịch”, ngành dệt may có thể đạt kế hoạch năm, đảm bảo thu nhập, thưởng Tết cho lao động...

Đang cập nhật dữ liệu !