ngân sách

tin tức về ngân sách mới nhất

Công tác thu ngân sách Nhà nước của Tổng cục Hải quan trong 4 tháng đầu năm
 

29/04/2022

Ngày 29/4, Tổng Cục Hải quan thông tin, tính đến ngày 20/4/2022, tổng số thu thuế của toàn ngành Hải quan đạt 135.366 tỷ đồng, bằng 38,45% dự toán theo chỉ tiêu pháp lệnh và đạt 36,58% chỉ tiêu phấn đấu Ban cán sự Đảng BTC giao.