Nét mới trong công tác xây dựng Đảng ở huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

Với mục tiêu giúp chính quyền các xã củng cố hệ thống chính trị, tập trung phát triển kinh tế và nâng cao đời sống cho nhân dân, Ban thường vụ huyện uỷ Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã có cách làm mới mẻ trong công tác xây dựng Đảng.

Mạnh dạn đổi mới

Ở huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đó là nhờ vào cách làm mới mẻ của Ban thường vụ Huyện uỷ tại đây.

Qua công tác xây dựng địa phương, nổi lên ba xã có hệ thống chính trị hoạt động chưa hiệu quả là Ia Kla, Ia Pnôn và Ia Dơk, Ban thường vụ Huyện uỷ Đức Cơ đã thành lập ba tổ công tác của huyện xuống từng xã  nhằm giúp cấp uỷ, chính quyền các địa phương này củng cố hệ thống chính trị, tập trung phát triển kinh tế cũng như nâng cao đời sống cho người dân. Ngoài Huyện uỷ viên phụ trách xã thì mỗi ngày trong tuần đều có một cán bộ huyện được tăng cường về các xã hỗ trợ công tác.

Nét mới trong công tác xây dựng Đảng ở huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai - ảnh 1

Huyện Đức Cơ đang dần "thay da đổi thịt" nhờ vào công tác xây dựng Đảng mới mẻ nơi đây. (Ảnh Nguyễn Giác)

Điều đáng ghi nhận là Ban thường vụ Huyện uỷ đã mạnh dạn giải thể 8 chi bộ hoạt động kém hiệu quả, có ít đảng viên để thành lập một chi bộ mới. Từ đó tập trung chỉ đạo, kiện toàn các tổ chức Đảng ở cơ sở cho phù hợp với thực tế của địa phương.

Gắn với công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể trong huyện tập trung chỉ đạo công tác xây dựng, tổ chức Đảng. Ngoài củng cố, thành lập các chi bộ cơ sở theo từng thôn, Ban tổ chức Huyện uỷ đã chỉ đạo Đảng uỷ cơ sở thành lập các chi bô trực thuộc.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đức Cơ cũng rất chú trọng đến công tác kết nạp đảng viên mới. Cụ thể, từ đầu năm 2016 đến nay đã  kết nạp thêm 107 đảng viên, đạt 92% kế hoạch. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng được Đảng bộ quan tâm. Từ đầu năm đến nay huyện đã cử 92 cán bộ đi học các lớp cao cấp và trung cấp lý luận chính trị, mở 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cấp uỷ cơ sở cho 158 đồng chí.

Tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số công tác tại khối quản lý Nhà nước chiếm 10,2% (32,95% là nữ). Con số này tại các khối Đảng, đoàn thể chiếm 29,03% (43,54% là nữ).

Chú trọng công tác đào tạo cán bộ

Bà Rơ Châm H’Lệ - Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đức Cơ cho biết, để phát triển đảng viên và tập trung xây dựng các chi bộ cấp uỷ, trong thời gian tới Ban tổ chức Huyện uỷ sẽ tham mưu cho Ban thường vụ Huyện uỷ triển khai các giải pháp tập trung củng cố hệ thống chính trị. Trong đó đặc biệt chú trọng công tác đào tạo cán bộ nguồn, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 75 chi bộ, thôn, làng, tổ dân phố có cấp uỷ.

Ngoài thành quả bước đầu như nói trên, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 – Khoá XI về “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tại huyện Đức Cơ cũng gặt hái những kết quả đáng ghi nhận.

Việc uỷ viên cấp huyện được điều động về các chi bộ sinh hoạt đang tạo ra những thay đổi tích cực. Cụ thể, Ban thường vụ Huyện uỷ đã phân công 37 huyện uỷ viên về các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố sinh hoạt. Điều này đã giúp các chi bộ sinh hoạt đúng định kỳ, các nghị quyết được đưa ra phù hợp với thực tế địa phương và đảng viên mạnh dạn tham gia góp ý kiến trong đợt sinh hoạt chi bộ hơn.

Vì nắm bắt tình hình địa phương một cách sát sườn nên các chi bộ, cấp uỷ cũng đưa ra những cách giải quyết nhanh gọn, hiệu quả với những vấn đề đột xuất trên địa bàn.  

Ông Phạm Văn Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Cơ chia sẻ, từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xác định việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ sẽ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI. Từ đó sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Theo ông Cường, trong thời gian tới Huyện uỷ Đức cơ sẽ triển khai nhiều giải pháp, trong đó duy trì hoạt động hiệu quả ba tổ công tác đã được thành lập ở các xã. Ngoài ra, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phát hiện và xử lý những sai phạm nếu có, kịp thời nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt.

Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng ở các cấp gắn với triển khai 4 chương trình trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020), đó là:

1. Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở có đức, có tài, phục vụ nhân dân.

2. Thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh.

3. Giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và bọn phản động FULRO.

4. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân, nhất là giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo đồng chí Dương Văn Trang, để thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm trên, trước hết, tỉnh sẽ chỉ đạo xây dựng và ban hành Nghị quyết về tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Trong đó, tập trung đề ra các giải pháp huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, tập trung, nhất là hạ tầng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển một số doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; bước đầu hình thành một số hợp tác xã kiểu mới kinh doanh hiệu quả. Rà soát, bổ sung, điều chỉnh và áp dụng chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư vào tỉnh nhằm khai thác, tiềm năng, thế mạnh; kêu gọi hợp tác đầu tư một số dự án theo hình thức công-tư (PPP). Nâng cao kiến thức hội nhập cho doanh nghiệp; chú trọng tuyên truyền về cơ hội, thách thức trong bối cảnh Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương...

Hai là xây dựng và ban hành nghị quyết về giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. Tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện tổng rà soát chính xác số đối tượng hộ nghèo để có giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; tập trung đẩy nhanh giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phấn đấu không còn hộ nghèo là gia đình chính sách. Huy động nguồn lực đầu tư cho các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội. Chỉ đạo rà soát cụ thể số lượng gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn về nhà ở để kịp thời có giải pháp hỗ trợ. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Chú trọng giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là lao động vùng nông thôn.

Tiếp đó là ban hành chương trình về xây dựng khu vực phòng thủ cơ bản vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, an ninh biên giới, đập tan âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và bọn phản động FULRO. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế-xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng-chống tội phạm; ngăn chặn, kiềm chế tội phạm, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh việc thực hiện công tác phòng-chống tham nhũng lãng phí, Chiến lược cải cách tư pháp, và thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, chú trọng phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị với các tỉnh lân cận và các tỉnh trong Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia.

Phương Anh

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !