Năm 2015, mục tiêu tăng trưởng GDP là 6,2%

Mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP năm 2015 là 6,2%; lạm phát ở mức 5%; tổng mức đầu tư toàn xã hội từ 30-32%GDP....

Chiều 10/11 Quốc hội đã họp phiên toàn thể thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội. Quốc hội thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2015 với tỷ lệ tán thành cao, tới 89,54%. Duy nhất có 1 ĐBQH không tán thành.

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến ĐBQH về dự thảo Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội 2015. Tới chiều 6/11, đoàn thư ký kỳ họp nhận được 252 ý kiến của ĐBQH, 206 ĐBQH hoàn toàn đồng ý với dự thảo Nghị quyết, 46 ý kiến ĐB góp ý vào nội dung dự thảo Nghị quyết.

Về chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, có ý kiến ĐB đề nghị sửa chỉ tiêu Tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 30%-32%GDP thành khoảng 30%GDP. Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu cho hay, sau quá trình thẩm tra Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, năm 2012: GDP đạt 5,25%, tổng mức vốn đầu tư toàn xã hội bằng 30,5% GDP; năm 2013: GDP đạt 5,42%, tổng mức vốn đầu tư toàn xã hội bằng 30,4% GDP; năm 2014: GDP đạt 5,8%, tổng mức vốn đầu tư toàn xã hội bằng 30,1%GDP, do vậy, để đạt mục tiêu tăng trưởng 6,2% năm 2015 thì cần duy trì tối thiểu như các năm trước, khuyến khích, huy động mọi nguồn lực đầu tư xã hội để đạt mức cao hơn và chỉ tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 30% - 32% GDP là căn cứ để tính toán, cân đối các chỉ tiêu khác.

Tại phiên họp toàn thể, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế xã hội Nguyễn Văn Phúc trình bày toàn văn dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 

Năm 2015, mục tiêu tăng trưởng GDP là 6,2% - ảnh 1

Chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2015 là 6,2% (Ảnh minh họa: IE)

Đánh giá về tình hình phát triển kinh tế xã hội, năm 2014 là năm thứ 3 liên tục xuất siêu, tình hình vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế ổn định. Tuy nhiên, kinh tế phục hồi nhưng còn chậm, tổng cầu tăng chậm, sức hấp thụ vốn nền kinh tế còn yếu, nợ công tăng nhanh, nợ xấu còn cao. Số doanh nghiệp (DN) phải giải thể, ngừng hoạt động còn lớn. 

Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện mạnh mẽ đột phá chiến lược, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2014; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tham nhũng; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Trên cơ sở các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2015, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2015 là thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và của nền kinh tế. Tập trung hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch tái cơ cấu và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo đề án đã duyệt. 

Tăng dư nợ tín dụng phù hợp và bảo đảm chất lượng tín dụng, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất kinh doanh tiếp cận vốn tín dụng có hiệu quả và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại các tổ chức tín dụng theo hướng sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thị trường mua bán nợ, tăng cường thanh tra, giám sát về nợ xấu, chất lượng tín dụng và việc thực hiện quy định pháp luật về phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro. Phấn đấu đến cuối năm 2015 đưa tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.  

Năm 2015, mục tiêu tăng trưởng GDP là 6,2% - ảnh 2

Chỉ tiêu tổng quát phát triển kinh tế xã hội năm 2015 được đa số các ĐBQH tán thành Ảnh:HT

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; bảo đảm nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn an toàn theo quy định. Bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, ODA, vốn hỗ trợ cho ngư dân gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo; tập trung vốn đầu tư cho các công trình quan trọng, cấp bách có khả năng hoàn thành trong năm 2015 tạo điều kiện tăng năng lực sản xuất, góp phần tăng tổng cầu cho nền kinh tế. 

Một trong những điểm mới đáng chú ý trong Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2015 mà Quốc hội thông qua tại kỳ họp này là Chính phủ chỉ đạo các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, sửa đổi, bổ sung Nghị định, Thông tư liên quan, xem xét rút ngắn thời gian, đơn giản thủ tục lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

Chính phủ hướng dẫn, chỉ đạo địa phương tạm thời giao Trung tâm, cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp nhận để quản lý, cắt cơn, giải độc, tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian lập hồ sơ để Tòa án nhân dân xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trong thời gian này, phải bảo đảm an toàn cho đối tượng theo quy định của pháp luật. Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao tiến hành đánh giá thực tiễn thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và các luật có liên quan để khi cần thiết trình Quốc hội xem xét sửa đổi những quy định không phù hợp.

Với 443 ĐBQH có mặt tại phiên họp, Quốc hội đã biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết với tỷ lệ tán thành cao trước khi thông qua toàn văn Nghị quyết với tỷ lệ tán thành 88,9% trên tổng số ĐBQH. Số ĐBQH không tán thành chiếm 0,20% và số không biểu quyết là 0.

Với 446 ĐBQH có mặt tại phiên họp, chiếm 89,74%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ tán thành 445 ĐB, chiếm tỷ lệ 89,54%. Có duy nhất một ĐBQH không tán thành, chiếm tỷ lệ 0,20% và số không biểu quyết là 0.

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2015:

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,2%.

Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%.

Tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu khoảng 5%.

Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 5%.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30%-32% GDP.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7%-2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%.

Tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động.

Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%.

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 15%.

Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 23,5 giường.

Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 90%.

Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 82%.

Tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%. 

Nguyễn Hoài

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !