mẹo học Toán

Cập nhập tin tức mẹo học Toán

Phép tính 7,5 - 2,5 = 5 bị giáo viên gạch sai, bà mẹ quyết hỏi cho ra lẽ nhưng câu trả quá bất ngờ

Đề toán tiểu học hiện gây nhiều tranh cãi, cô giáo chấm sai khiến phụ huynh 'không vừa lòng'.

Đang cập nhật dữ liệu !