luận án tiến sĩ

tin tức về luận án tiến sĩ mới nhất

Học sinh thi khoa học kỹ thuật: Đề tài “cao siêu” như tiến sĩ
 

26/05/2022

Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh có những đề tài đoạt giải do học sinh THPT nghiên cứu lại ngang tầm… tiến sĩ.