lớp 1

Cập nhập tin tức lớp 1

Sau thời gian ở nhà dài ngày, trẻ quay lại trường có thể gặp những vấn đề tâm lý gì?

Những trẻ thiếu năng lực về cảm xúc thì thường sẽ gặp khó khăn nhất định khi quay trở lại thích ứng với môi trường học đường.

 

Đang cập nhật dữ liệu !