kinh nghiệm

Cập nhập tin tức kinh nghiệm

Chủ trại nuôi ba ba chia sẻ bài học nhớ đời

13 năm trước, anh Lai ôm mộng làm giàu từ nuôi ba ba, nhưng rồi những lứa đầu, ba ba chết cả loạt. Những kinh nghiệm xương máu giúp anh trụ vững với nghề...

Đang cập nhật dữ liệu !