Kiệt sức

Cập nhập tin tức Kiệt sức

Tập luyện thể thao trong mùa hè, bù nước sao cho đúng?

Sau mỗi trận bóng về, thanh niên 18 tuổi uống một hơi hết hàng cốc nước nhưng vẫn không hết khát. Càng uống, càng mệt kèm thêm cảm giác đầu đau.

Đang cập nhật dữ liệu !