KienlongBank khai trương văn phòng đại diện tại Hà Nội

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) chính thức khai trương văn phòng đại diện tại Hà Nội, đánh dấu mốc son mới trên chặng đường 26 năm phát triển, đồng thời thể hiện quyết tâm mở rộng thị trường, đẩy mạnh hoạt động tại miền Bắc của KienlongBank.

Kienlongbank bổ nhiệm Tổng giám đốc 8X

HĐQT Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) vừa thông qua quyết định bổ nhiệm ông Trần Ngọc Minh, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Kiên Long, giữ chức danh quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 15/10/2021.

Đang cập nhật dữ liệu !