Không “chứa” cán bộ thừa và yếu, vị thế Mặt trận Tổ quốc sẽ lên

Phải tránh việc coi Mặt trận Tổ quốc là nơi “chứa” cán bộ thừa, cán bộ yếu, cán bộ sắp hưu. Có như thế đội ngũ cán bộ Mặt trận mới có tầm làm việc theo tinh thần mới hiện nay.

Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ MTTQ Việt Nam trong thực tế những năm qua đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Kết quả ban đầu đã giúp cho MTTQ Việt Nam các cấp cơ bản thực hiện được yêu cầu, nhiệm vụ. Giai đoạn cách mạng hiện nay đặt ra cho công tác mặt trận rất nhiều vấn đề mới, tương ứng cũng đòi hỏi một đội ngũ cán bộ Mặt trận có tư duy mới năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm mới mong đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Cán bộ Mặt trận: Nhiều nhưng yếu

Tuy nhiên, xét trên thực tế đội ngũ cán bộ Mặt trận nhiều năm qua chưa được chuẩn bị kỹ, cán bộ Mặt trận được bổ sung từ nhiều nguồn, không được đào tạo cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ theo ngành mặt trận, chủ yếu làm việc theo lối kinh nghiệm… là một khó khăn lớn cho việc xây dựng, phát huy tổ chức bộ máy.

Bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, về cơ bản tổ chức bộ máy, cán bộ MTTQ Việt Nam hiện nay còn nhiều bất cập, chưa được quan tâm sắp xếp, kiện toàn. Đội ngũ cán bộ thiếu về số lượng và yếu về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn.

Không “chứa” cán bộ thừa và yếu, vị thế Mặt trận Tổ quốc sẽ lên - ảnh 1

Ông Lê Truyền, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ông Nguyễn Túc, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Văn hóa-Xã hội của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng cho rằng, hiện nay tuy Mặt trận có bước phát triển khá cả về năng lực và đội ngũ nhưng so với yêu cầu cũng chưa đạt. Trong đó có vấn đề nhận thức, năng lực của cán bộ Mặt trận. Thực sự nhiều cán bộ Mặt trận vẫn chưa làm đúng vị trí, vai trò, chức năng của mình, của nhiệm vụ mà cách mạng đặt ra cho Mặt trận.

“Những hạn chế trên có lý do là nhiều cấp ủy chưa coi trọng công tác Mặt trận, như nêu trong văn kiện của Đại hội nhiều năm qua. Do vậy đội ngũ cán bộ Mặt trận hiện nay so với trước tuy có tiến bộ nhiều, nhưng có thể nói là yếu”- ông Túc nói.

Theo ông Lê Truyền, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Mặt trận mong muốn xây dựng bộ máy tổ chức, nhân sự đủ sức làm nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người cũng không muốn đứng vào hàng ngũ làm công tác Mặt trận. Nhiều người cho rằng, làm công tác Mặt trận có nhiều khó khăn, việc sắp xếp của cấp ủy đối với cán bộ mặt trận cũng có chỗ này chỗ khác chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. “Việc đặt ra và tổ chức thực hiện được

Bà Bùi Thị Thanh cho rằng, giải pháp đổi mới công tác tổ chức - cán bộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới” là rất cần thiết. Kỳ vọng những giải pháp đưa ra sẽ đáp ứng được những yêu cầu của thực tiễn đối với hoạt động của MTTQ các cấp nhằm hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao, có thể ứng dụng ngay vào quá trình hoạt động, công tác của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Không “chứa” cán bộ thừa và yếu

Ông Trần Hoàng Thám, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM cũng nhấn mạnh, vai trò của Mặt trận đã được đưa vào Cương lĩnh đổi mới và Hiến pháp 2013. Vấn đề là phải đầu tư đội ngũ cán bộ và tạo điều kiện cần thiết cho Mặt trận hoạt động. Để làm được những việc này, Đảng phải có kế hoạch, quyết định, Đảng phải hiểu, phải làm và phải nêu gương. Cán bộ từ Trung ương đến địa phương phải hiểu, phải làm. Cán bộ đảng viên phải thấm nhuần việc này.

Không “chứa” cán bộ thừa và yếu, vị thế Mặt trận Tổ quốc sẽ lên - ảnh 2

Ông Trần Hoàng Thám, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM

Cùng với đó, Mặt trận phải mạnh, phải tự đổi mới vai trò, trách nhiệm của mình trên cơ sở Cương lĩnh, Hiến pháp 2013. Cán bộ Mặt trận phải có một trình độ, năng lực cần thiết, bản lĩnh, những việc gì cần thì phải nói. “Có những chuyện dân cần có ý kiến thì cán bộ Mặt trận không dám nói. Như thế làm sao phát huy được vai trò của Mặt trận. Vì thế, để phát huy vai trò của Mặt trận phải từ hai phía, phía nào cũng quan trọng nhưng quan trọng nhất là từ Mặt trận và thái độ của Đảng đối với Mặt trận. Đối với phía Đảng, có Cương lĩnh, có Hiến pháp, bây giờ chỉ còn hành xử của từng cấp ủy và cán bộ đảng viên”.

Ông Nguyễn Túc cũng cho rằng, để có thể thực hiện tốt những yêu cầu đặt ra, phải đổi mới nhận thức của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận của Mặt trận thì mới có thể làm lay chuyển được sự chỉ đạo của các cấp ủy đó đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận.

“Phải tránh cho được việc coi Mặt trận như cái túi để đựng cán bộ thừa, những cán bộ yếu kém hoặc cán bộ sắp nghỉ hưu đưa về. Bản thân cán bộ Mặt trận phải vươn lên. Hiện nay, cán bộ Mặt trận hàng năm đều được tập huấn nhưng không được đào tạo một cách bài bản. Vì thế, muốn Mặt trận tốt thì trong thời gian tới, vấn đề đào tạo đội ngũ cán bộ Mặt trận phải là công việc thường xuyên của cấp ủy các cấp, của Mặt trận. Thực tiễn cuộc sống của những người làm công tác Mặt trận phải được nâng cao”- ông Túc nói.

Ông Nguyễn Túc cũng cho rằng, hiện nay có một số cán bộ ở các ngành khác sang Mặt trận. Về bản thân họ thì tốt nhưng nghề nào có nghiệp ấy. Làm công tác Mặt trận là làm công tác xử lý mối quan hệ giữa quần chúng với quần chúng, xử lý mối quan hệ giữa con người với con người. Cán bộ Mặt trận phải có tâm, có tầm, có đức mới xử lý tốt được mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với Mặt trận, mối quan hệ với dân, mối quan hệ nội bộ giữa dân với dân, mối quan hệ mâu thuẫn giữa dân với dân.

Ông Lê Truyền cũng đề xuất, với tinh thần của luật MTTQ Việt Nam, thì đồng thời phải nghĩ ngay đến vấn đề bộ máy, cán bộ, phải khắc phục dần được đội ngũ yếu kém, không đáp ứng được yêu cầu. “Nếu những người này có được chuyển sang Mặt trận, thì Mặt trận cũng phải thẳng thắn từ chối, có như thế đội ngũ cán bộ Mặt trận mới có tầm làm việc theo tinh thần mới hiện nay”.

Nhấn mạnh công tác cán bộ Mặt trận, bà Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng khẳng định, “để phát huy được tổ chức bộ máy mặt trận phải không ngừng quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận. Trong xây dựng tổ chức bộ máy phải luôn xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi của công việc để bố trí cán bộ cho sát hợp, tức là phải từ việc mà đặt người, chứ không phải vì người mà đặt việc”./.

Theo Minh Hòa/ VOV

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !