Khánh Hòa tích cực học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ Đại hội XII

Hầu hết các huyện, thị, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện NQ của Đại hội Đảng toàn quốc khóa XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII.

Tỉnh ủy Khánh Hòa đã thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII tại 16 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy do đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra nhằm đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII của các đơn vị, địa phương, đẩy nhanh tiến độ đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống kết hợp với nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Đoàn Kiểm tra chia thành 03 tổ, mỗi tổ phân công đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo làm Tổ trưởng tiến hành kiểm tra các đơn vị, địa phương theo kế hoạch cụ thể.
Quy trình kiểm tra tại các huyện, thị, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc như sau: mỗi Tổ đều tiến hành kiểm tra 02 đảng ủy cơ sở và đảng bộ địa phương. Buổi sáng, các tổ tiến hành kiểm tra thực tế các chi bộ trực thuộc bất kỳ của đảng ủy cơ sở. Tài liệu kiểm tra gồm: Phiếu thu hoạch của cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các sổ họp, sổ ghi chép có liên quan... Sau kiểm tra thực tế các chi bộ, Tổ Kiểm tra làm việc với đảng ủy cơ sở. Thành phần mời làm việc với Tổ Kiểm tra theo Kế hoạch báo trước. Tài liệu kiểm tra gồm: Phiếu thu hoạch của cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Của các đồng chí trong cấp ủy), Kế hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết, Báo cáo (theo đề cương Kế hoạch đã gửi), Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp ủy, Báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết (nếu có), Hồ sơ các chi bộ khác (trừ các chi bộ đã được kiểm tra). Buổi chiều, các Tổ làm việc với các huyện, thị, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc. Quy trình tiến hành kiểm tra cũng gồm kiểm tra hồ sơ tài liệu và sau đó làm việc với Đảng ủy.
Qua kiểm tra, các huyện, thị, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc đã thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 15 – KH/TU, ngày 26/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đặc biệt là các đơn vị: Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Huyện ủy Cam Lâm, Trường Đại học Nha Trang ... Các cấp ủy Đảng, trước hết là Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc nhận thức sâu sắc việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên tuyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2016. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Việc tổ chức các hội nghị triển khai, quán triệt được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc theo tinh thần đổi mới, thiết thực, đúng kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngoài việc các Đảng ủy cử cán bộ chủ chốt, báo cáo viên của đơn vị tham gia lớp học tập do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức, các đơn vị, địa phương đều tiến hành tổ chức các lớp dành cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập tại đơn vị và chỉ đạo các bí thư chi bộ tiến hành quán triệt cho đảng viên trong chi bộ.
Điểm mới theo Kế hoạch 15 – KH/TU, ngày 26/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa là cán bộ, đảng viên tham gia các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do cấp ủy đảng các cấp triệu tập đều phải viết thu hoạch cá nhân; nội dung thu hoạch tập trung làm rõ nhận thức của mình về những vấn đề cơ bản, những điểm mới, mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ trong tâm của Nghị quyết, phần liên hệ thực tiễn của cá nhân phải căn cứ nhiệm vụ, giải pháp được giao của từng đồng chí để đề xuất kiến nghị những giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và  Nghị quyết của Đại hội các cấp trong thời gian tới. Vì vậy, điểm mới trong đợt kiểm tra học tập nghị quyết lần này, các Tổ đã tiến hành kiểm tra cụ thể việc viết thu hoạch cá nhân và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của các chi, đảng bộ. Trong kiểm tra thực tế đảng viên và một số chi bộ trực thuộc, đa số các bài thu hoạch được trình bày cẩn thận, thể hiện nhận thức sâu sắc các nội dung, quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết, đồng thời liên hệ trách nhiệm cá nhân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp (Đại học Nha Trang, Huyện ủy Cam Lâm, Đảng ủy Công an tỉnh...), nhưng vẫn còn một số bài thu hoạch còn sao chép, liên hệ còn chung chung chưa gắn với nhiệm vụ, chức trách được giao. Trong cung cấp tài liệu học tập Nghị quyết, vẫn còn một số ít đơn vị chưa thực hiện đầy đủ.
Sau phần kiểm tra thực tế đảng viên, bản thu hoạch và hồ sơ sổ sách của chi bộ, phần làm việc tại các đảng ủy, các đồng chí đại diện cấp ủy đã báo cáo việc thực hiện công tác chỉ đạo lãnh đạo và tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và xây dựng Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết. Trong xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, hầu hết các huyện, thị, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc đã xây dựng Chương trình hành động, một số đơn vị tiến hành bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc khóa XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, và Nghị quyết của cấp mình và đang khẩn trương lấy ý kiến góp ý.  Bên cạnh một số Chương trình hành động rất cụ thể, nêu mục tiêu cụ thể, nội dung trọng tâm, giải pháp, phân công tổ chức thực hiện cụ thể (Đảng ủy Công an, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Huyện ủy Cam Lâm,..), vẫn còn những Chương trình hành động còn chung chung, chưa nêu giải pháp, phân công tổ chức thực hiện cụ thể.

Xuân Phương

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !