Khẳng định thành tựu về quân sự, quốc phòng và xây dựng quân đội

Ngày 26-12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức Hội nghị quân chính toàn quân, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) năm 2017 và triển khai nhiệm vụ QS, QP năm 2018.

* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đến dự, chỉ đạo và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị (xem toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư). Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng BQP chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, cùng đại biểu các bộ, ban, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Thượng tướng Lương Cường, Thượng tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Ảnh: TRỌNG HẢI.

Dự hội nghị về phía BQP có Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Thứ trưởng BQP: Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh; Thượng tướng Trần Đơn. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP: Thượng tướng Bế Xuân Trường, Thượng tướng Lê Chiêm; các đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTƯ, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP.

Toàn quân có nhiều đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, tầm quan trọng của hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ QS, QP năm 2017 và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2018.

Thay mặt QUTƯ, BQP, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ QS, QP năm 2017, Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Năm 2017, QUTƯ, BQP và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo; bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm; triển khai đồng bộ, chặt chẽ, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ QS, QP và xây dựng Đảng bộ Quân đội; nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu khai mạc. Ảnh: TRỌNG HẢI.

Năm 2017 là năm thứ hai toàn quân triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen. QUTƯ, BQP đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về QS, QP; tích cực, chủ động đề xuất các chủ trương, đối sách phù hợp, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; đề xuất và triển khai các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về QS, QP, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Quân đội nhân dân phối hợp chặt chẽ với Công an nhân dân trong tham mưu, chỉ đạo, xử lý các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn và phối hợp phục vụ, bảo đảm an toàn Hội nghị APEC năm 2017.

Toàn quân có nhiều giải pháp đồng bộ, chủ động, sáng tạo, hiệu quả, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trọng tâm là tập trung đổi mới nội dung và phương pháp huấn luyện sát thực tế chiến đấu; tổ chức thành công các cuộc diễn tập chiến đấu hiệp đồng quân binh chủng; có nhiều giải pháp chấn chỉnh tổ chức biên chế, tiến hành sáp nhập, điều chuyển... theo hướng tinh, gọn, mạnh, có sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quân đội luôn là lực lượng chủ lực trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ-cứu nạn, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Chỉ đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng và hội nhập quốc tế, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, quan hệ hữu nghị với các nước, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kế hoạch đầu tư, kinh tế, công nghiệp quốc phòng và các mặt công tác khác đã có những đột phá, đạt kết quả cao, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ.

Tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, có nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng Đảng bộ Quân đội luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; gương mẫu, đi đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chất lượng tổng hợp và khả năng SSCĐ của quân đội được nâng lên; toàn quân đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.

Ghi nhận những kết quả của toàn quân đã đạt được trong năm 2017, tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã công bố danh sách 46 tập thể được BQP đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua và Quyết định của Bộ trưởng BQP tặng Cờ thi đua cho 195 tập thể, vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ QS, QP, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Tập trung triển khai thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ

Năm 2018 là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, QUTƯ, BQP xác định tiếp tục quán triệt đồng bộ, có chiều sâu, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, QUTƯ, BQP đã ban hành; chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, nhất là những vấn đề phức tạp mới nảy sinh; đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt các tình huống; không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ trên các hướng chiến lược, các địa bàn trọng yếu; nâng cao chất lượng tổng hợp của các lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng; tăng cường phối hợp với công an và các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ-cứu nạn làm sáng đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Tập trung xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tiếp tục điều chỉnh tổ chức, biên chế bảo đảm tinh, gọn, mạnh, có cơ cấu tổ chức hợp lý, ưu tiên các lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, các đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, biên giới, biển, đảo. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, triển khai kế hoạch SSCĐ bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, nhất là diễn tập hiệp đồng quân binh chủng; đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và các mặt công tác khác, phục vụ kịp thời nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và nâng cao đời sống bộ đội; triển khai thực hiện tốt Đề án "Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội đến năm 2020"; kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, nhất là trên các địa bàn chiến lược.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TRỌNG HẢI.

Toàn quân tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, QUTƯ, BQP; tích cực, chủ động đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đấu tranh có hiệu quả với luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", kiên quyết không để xảy ra "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ quân đội. Xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội; chăm lo xây dựng mối đoàn kết, thống nhất; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng; tích cực, chủ động tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương trong khuôn khổ ASEAN; làm tốt công tác chuẩn bị cho các hội nghị quốc phòng khi Việt Nam là Chủ tịch ASEAN năm 2020; tích cực triển khai tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và tăng cường công tác thông tin đối ngoại quốc phòng...

Để tiếp tục tạo khí thế thi đua, động lực mới trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018, thay mặt Thường vụ QUTƯ, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng BQP, Thượng tướng Lương Cường đã phát động Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2018 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng” và tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là “Giữ vững đoàn kết, tăng cường kỷ cương, không ngừng sáng tạo, bảo đảm an toàn, thi đua quyết thắng”. Nội dung tập trung vào triển khai toàn diện, đồng bộ Phong trào Thi đua Quyết thắng, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết, chỉ thị QUTƯ, BQP về lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ QS, QP năm 2018. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua và làm tốt công tác khen thưởng; thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; thi đua thực hiện 3 khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành hậu cần, tài chính, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, sản xuất kinh doanh, bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ và công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống bộ đội; tổ chức trọng thể các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" (11-6-1948 / 11-6-2018) và tổ chức tốt Đại hội Thi đua Quyết thắng cấp trên cơ sở giai đoạn 2013-2018. Thường vụ QUTƯ, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng BQP kêu gọi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và người lao động toàn quân phát huy cao độ ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua lập nhiều chiến công, thành tích mới, cống hiến công sức, trí tuệ và tài năng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Đoàn kết, nỗ lực quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, Hội nghị quân chính toàn quân năm 2017 đã thành công tốt đẹp. Các đại biểu tập trung thảo luận, khẳng định rõ thêm về những kết quả đã đạt được và đề xuất nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, khả thi trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018.

Thay mặt QUTƯ, BQP kết luận hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khái quát về đặc điểm tình hình và khẳng định những kết quả nổi bật của toàn quân đã đạt được trong năm 2017 trên tất cả các mặt công tác; biểu dương cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã nỗ lực cố gắng, đoàn kết thống nhất, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Khẳng định toàn quân luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; luôn là chỗ dựa tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TRỌNG HẢI.

Phân tích sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ năm 2018, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của QUTƯ về lãnh đạo nhiệm vụ năm 2018 và Chỉ lệnh công tác QS, QP năm 2018; tập trung làm tốt chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ QS, QP; tiếp tục chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, trọng tâm là duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ ở các cấp, quản lý chặt chẽ vùng trời, biển, biên giới và các địa bàn trọng điểm, xử lý có hiệu quả các tình huống không để bị động, bất ngờ. Nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, có nhiều giải pháp đột phá tạo sự chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho bộ đội; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ, cán bộ cấp trên gương mẫu làm gương cho cấp dưới. Chỉ đạo đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần, tạo nguồn cơ sở vật chất hậu cần, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, ưu tiên các đơn vị làm nhiệm vụ trên biển, đảo, tuyến biên giới, vùng sâu, vùng xa. Công tác bảo đảm kỹ thuật, khoa học quân sự, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, cơ yếu từng bước ứng dụng thành quả Cách mạng công nghiệp 4.0, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học quân sự. Công tác đối ngoại quốc phòng tiếp tục, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý chặt chẽ các mối quan hệ quốc phòng, góp phần nâng cao vị thế của quân đội và đất nước.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Tết Mậu Tuất 2018, đồng chí Bộ trưởng BQP yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp chuẩn bị chu đáo, tổ chức hội nghị quân chính, triển khai nhiệm vụ nghiêm túc, có chất lượng. Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng của bộ hướng dẫn, triển khai cho các đơn vị xây dựng kế hoạch chặt chẽ, khoa học, làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, tập huấn cán bộ và đón chiến sĩ mới... Các cơ quan, đơn vị cần quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16-CT/TƯ ngày 22-12-2017 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018; tập trung thực hiện tốt công tác chính sách, thăm hỏi người có công; tổ chức cho bộ đội vui Xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh cả về vật chất và tinh thần; phối hợp chặt chẽ với các địa phương nơi đóng quân để tổ chức các hoạt động thích hợp, có ý nghĩa tích cực trong dịp Tết. Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị đón Tết cho bộ đội vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, SSCĐ cao...

Chuẩn bị sang năm mới 2018, thay mặt QUTƯ, BQP, Đại tướng Ngô Xuân Lịch gửi lời chúc mừng tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ toàn quân, dân quân tự vệ cả nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo Xuân Dân/qdnd.vn

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !