khai thác hai

Cập nhập tin tức khai thác hai

Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế về chống khai thác IUU

EC khẳng định sẽ không gỡ cảnh báo “thẻ vàng” nếu không chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.

Đang cập nhật dữ liệu !