huyện Mê Linh

Cập nhập tin tức huyện Mê Linh

Hà Nội: Huyện Mê Linh tích cực vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Những năm qua, MTTQ các cấp huyện Mê Linh (Hà Nội) đã tích cực thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đang cập nhật dữ liệu !