Ninh Bình: Giải pháp phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới

Ngày 15/07 tại tỉnh Ninh Bình đã diễn ra Hội thảo trực tuyến "Định hướng và giải pháp phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025".

Đang cập nhật dữ liệu !