hồi hương

tin tức về hồi hương mới nhất

Nhóm người Đan Lai đi bộ về Nghệ An được tặng xe máy: “Về đến quê nhà em mừng lắm”
 

08/10/2021

Sau 5 ngày ròng rã, vượt quãng đường hơn 1.200 km, nhóm người đồng bào dân tộc Đan Lai đã về đến Nghệ An an toàn.