học truyện Kiều

Cập nhập tin tức học truyện Kiều

Học Truyện Kiều bằng cách bói bài tarot

Học sinh được trải nghiệm những hoạt động sáng tạo thú vị mang đậm chất gen Z như: Bói tarot bằng những lá bài vẽ minh họa Truyện Kiều, bói bài poker bằng hình minh họa và thơ Truyện Kiều….

Đang cập nhật dữ liệu !