Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ tuần qua

Tiếp tục chương trình làm việc về chỉ đạo triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2014 tại các ngành, các địa phương là những hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ trong tuần qua.
Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ tuần qua - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP


Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Ủy ban Dân tộc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các cơ quan, cán bộ làm công tác dân tộc phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc. Trong đó, cần hết sức quan tâm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm,... đi liền với hỗ trợ đồng bào phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tích cực hỗ trợ đồng bào về nhà ở, điện, nước sạch; quan tâm chăm lo phát triển y tế, giáo dục; thúc đẩy đầu tư hạ tầng về giao thông vận tải, thủy lợi; đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình, dự án, chính sách ở vùng dân tộc và miền núi.

Thủ tướng lưu ý cần hết sức chú trọng công tác xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt chủ trương đoàn kết dân tộc, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống; không để xảy ra các vụ việc gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng dân tộc và miền núi

* Về nhiệm vụ năm 2014 của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam(PVN), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Tập đoàn nghiêm túc thực hiện tái cơ cấu để hoạt động đạt chất lượng và hiệu quả hơn. Trong đó, phải coi cổ phần hóa là giải pháp chủ yếu, kiên quyết thoái vốn đầu tư ngoài ngành, chỉ giữ lại phần vốn Nhà nước cần nắm giữ, gắn liền với tái cơ cấu.

Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ tuần qua - ảnh 2

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu PVN nghiêm túc thực hiện tái cơ cấu để hoạt động đạt chất lượng và hiệu quả hơn. Ảnh: VGP


* Tới dự Lễ thông xe kỹ thuật Quốc lộ 3 mới Hà Nội-Thái Nguyên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, đây là tuyến cao tốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên và các địa phương vùng Việt Bắc. Vì vậy, Bộ GTVT, các đơn vị thi công, tư vấn cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục còn lại nhằm sớm đưa toàn bộ công trình vào khai thác hiệu quả, đồng bộ.

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên quan tâm rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch để phát huy được hết lợi thế của Quốc lộ 3 mới cũng như chăm lo tốt đời sống, giải quyết việc làm cho người dân tái định cư của Dự án...

* Tại Hội nghị triển khai công tác pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ năm 2014, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành khẩn trương rà soát tổng thể các luật, pháp lệnh hiện hành để sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới phù hợp với Hiến pháp. Bộ Tư pháp tăng cường trách nhiệm trong việc hướng dẫn, kiểm tra công tác pháp chế, đào tạo cán bộ pháp chế, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế.

* Chủ trì cuộc họp tổng kết Ban Chỉ  đạo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, năm 2014 được xác định là năm phải tạo được bước đột phá mới trong xây dựng thể chế để huy động tối đa nguồn lực trong và ngoài nước để thúc đẩy đầu tư, kinh doanh, phục hồi đà tăng trưởng kinh tế.

Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ tuần qua - ảnh 3

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh VGP


Với tinh thần này, Phó Thủ tướng tin tưởng chúng ta sẽ tổ chức triển khai tốt Nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thi hành Hiến pháp với trọng tâm rà soát, sửa đổi, bổ sung hàng trăm luật, pháp lệnh, hàng ngàn văn bản dưới luật cần phải rà soát, sửa đổi, bổ sung, trong đó ưu tiên trước hết là các văn bản về tổ chức bộ máy, bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân.

* Tại Sơn La, chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các tỉnh tập trung giải quyết tình trạng đói nghèo, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng với việc hoàn thiện quy hoạch ngành và địa phương kết hợp với liên kết sản xuất và tiêu thụ hàng hoá của vùng.

Các tỉnh cũng cần chú ý đào tạo và sử dụng nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số tại chỗ để tiến tới xoá tình trạng “trắng chi bộ” ở cơ sở.

* Năm 2014 sẽ tiếp tục là thời gian có nhiều thách thức đối với ngành Than-Khoáng sản, vì vậy, yêu cầu cao nhất là việc duy trì sản xuất ổn định, nâng cao năng suất, hiệu quả để tăng trưởng hợp lý, bền vững – Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý toàn Tập đoàn về những tồn tại chưa được khắc phục triệt để của ngành là vấn đề tai nạn lao động, bảo vệ môi trường, tiến độ một số dự án đầu tư vẫn chậm.

Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ tuần qua - ảnh 4

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại Hội nghị ngành Than-Khoáng sản Việt Nam.Ảnh: VGP


* Chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phát triển, bảo vệ rừng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, sau khi rà soát, thống kê lại theo tiêu chí mới, có 13,8 triệu ha rừng phải kiên quyết bảo vệ và phát triển bằng những mô  hình, nguồn lực phù hợp.

* Dự Hội nghị của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý vấn đề định hướng quản lý chất lượng, chế biến sâu và nâng cao năng suất, giá trị gia tăng để đảm bảo chỗ đứng, sức cạnh tranh của ngành Cao su Việt Nam.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý Tập đoàn đẩy nhanh Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp theo quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng, đề xuất các cơ chế phù hợp cho các dự án đầu tư ở nước ngoài, quan tâm chăm lo tới đời sống người lao động, hỗ trợ các dự án ở vùng khó khăn.

* Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu các tỉnh vùng Tây Nam Bộ phải quan tâm thực hiện tái cơ  cấu sản xuất nông nghiệp trong năm 2014 tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tại Cần Thơ.

Theo đó, các tỉnh trong vùng cần rà soát lại quy hoạch sản xuất cho phù hợp với quy hoạch chung của vùng và cả nước, gắn với thị trường tiêu thụ; lựa chọn và phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ đạo của vùng (hiện nay được xác định là lúa gạo và cá tra); đẩy mạnh liên kết nông dân và doanh nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật để gia tăng giá trị của sản phẩm.

Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ tuần qua - ảnh 5

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu tại hội nghị triển khai công tác thuế năm 2014. Ảnh: VGP


* Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu ngành Thuế “thu đúng, thu đủ, không lạm thu” để đảm bảo ngân sách Nhà nước, tạo công bằng trong sản xuất kinh doanh, đồng thời hết sức tạo điều kiện cho doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để phát triển.

Tại Hội nghị ngành Thuế, Phó Thủ tướng đề nghị trong năm 2014, Bộ Tài chính, ngành Thuế thực hiện tốt các luật về sắc thuế mà Quốc hội, Chính phủ mới ban hành; đối với phần thuế nợ đọng mà ngành không thu được thì phải tổng hợp báo cáo cấp trên xử lý theo thẩm quyền.

* Tại Hội nghị của Tổng Công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước(SCIC), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng SCIC đã phân loại và bán vốn tại 580 doanh nghiệp, nhưng  số vốn thuộc các lĩnh vực không cần thiết được bán còn khiêm tốn. Do vậy, SCIC cần phải thực hiện hiệu quả việc bán loại vốn này, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng có ý nghĩa kinh tế, giữ lại phần vốn ở các lĩnh vực Nhà nước cần nắm giữ, tăng cường đầu tư vào lĩnh vực Nhà nước cần thiết nắm giữ.

* Tại Hội nghị của Bộ KHCN, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ KHCN cần tiếp tục chủ động đổi mới mạnh mẽ đúng với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực KHCN, để KHCN thâm nhập vào tất cả mọi lĩnh vực.

Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ tuần qua - ảnh 6

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị trong năm 2014, ngành KHCN cần rà soát, lựa chọn những chương trình KHCN thật cần thiết để tập trung chỉ đạo cụ thể. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng cũng lưu ý Bộ KHCN cần phải quan tâm hơn nữa đến phát triển nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn; xây dựng chính sách đãi ngộ, phát triển nhân lực về năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân; công khai hơn nữa các kết quả nghiên cứu KHCN không chỉ phục vụ giám sát mà còn để chia sẻ, phổ biến tri thức, tăng cường vai trò quản lý trong công tác kiểm định chất lượng.

* Bên cạnh việc thực thi nghiêm các quy định, chính sách đã ban hành, các bộ, ngành, địa phương cần nghiên cứu, đề xuất cơ chế cụ thể, rõ ràng trong huy động nguồn lực xã hội vào công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nêu yêu cầu này trong buổi làm việc với lãnh đạo TP. Hà Nội về công tác ATTP.

Phó Thủ tướng đề nghị Hà Nội đầu tư làm thí điểm việc đặt máy kiểm định ATTP trước hết tại các chợ đầu mối; nghiên cứu, đề xuất cơ chế để xã hội hóa hoạt động kiểm nghiệm ATTP; công khai cơ sở, cá nhân vi phạm, huy động các tổ chức, đoàn thể xã hội tham gia giám sát công tác đảm bảo ATTP.

Dự Hội nghị của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ  Đức Đam cho rằng hoạt động tham mưu, tư vấn chính sách của Viện cần đi vào chiều sâu, góp phần giải quyết vấn đề trước mắt cũng như những vấn đề nền tảng căn bản./.

Nguồn: Chinhphu.vn

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !