Hoàn toàn có thể giải quyết được vấn đề Biển Đông

Hội đàm hẹp ở Bắc Kinh chiều 11/10, nhận định Biển Đông không phải là toàn cục quan hệ Việt-Trung, nhưng là vấn đề “hết sức nhạy cảm và phức tạp đối với cả hai Đảng, hai nước, vì liên quan đến chủ quyền quốc gia dân tộc”, hai nhà lãnh đạo cấp cao Việt - Trung khẳng định đây là vấn đề “hoàn toàn có thể giải quyết được” nếu xuất phát từ lợi nhân dân hai nước.

Hoàn toàn có thể giải quyết được vấn đề Biển Đông

Lễ đón chính thức Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào chủ trì lễ đón.

Hoàn toàn có thể giải quyết được vấn đề Biển Đông

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (trái) và Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.

Sau lễ đón, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm cấp cao với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định quan hệ đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã trải qua nhiều thử thách và cả thăng trầm, là tài sản quý báu chung của cả hai dân tộc, cần được không ngừng củng cố, phát triển và truyền mãi cho các thế hệ mai sau.

Hai Tổng bí thư khẳng định, từ tầm cao chiến lược và tầm nhìn toàn cục, Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục kiên trì phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, tăng cường giao lưu hữu nghị và mở rộng hợp tác cùng có lợi giữa hai nước trên mọi lĩnh vực, không ngừng phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc một cách ổn định, lành mạnh, lâu dài; đồng thời nhất trí thường xuyên bổ sung, phát triển những nhận thức chung để chỉ đạo quan hệ song phương.

Kiên trì xử lý tồn tại

Hai bên nhất trí áp dụng các biện pháp hữu hiệu, thiết thực để mở rộng toàn diện và đi sâu hợp tác hữu nghị trên các lĩnh vực giữa hai nước. Cụ thể, hai bên duy trì truyền thống tốt đẹp thăm viếng và tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao dưới nhiều hình thức, kịp thời trao đổi ý kiến về tình hình quốc tế, khu vực và các vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương.

Bên cạnh việc mở rộng và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương giữa các cấp, ngành, địa phương của hai nước, cần không ngừng nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả của các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng.

Hai bên quan tâm thỏa đáng đến công tác giáo dục các tầng lớp nhân dân về tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; mở rộng và tăng cường giao lưu nhân dân một cách phong phú, thiết thực, hiệu quả, nhất là giữa thanh - thiếu niên hai nước.

Phát huy đầy đủ và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc trong việc quy hoạch tổng thể và đẩy mạnh toàn diện hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực cũng như nâng cao vai trò trong việc chỉ đạo khắc phục các cơ chế, chính sách còn vướng mắc; trước mắt, triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch 5 năm phát triển hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước giai đoạn 2011-2015.

Thúc đẩy mở rộng hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh; chấp hành nghiêm túc và triển khai có hiệu quả những nội dung hợp tác mà hai bên đã thoả thuận; tăng cường tổ chức giao lưu giữa lực lượng vũ trang hai bên nhằm tăng cường đoàn kết, tin cậy, học hỏi lẫn nhau…

Tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước, tăng nhanh kim ngạch thương mại hai chiều đi đôi với các biện pháp từng bước giảm tình trạng nhập siêu của Việt Nam trong cán cân thương mại song phương.

Mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch, thúc đẩy hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; thúc đẩy giữ gìn, bảo vệ và sử dụng nguồn nước…

Đối với các vấn đề còn tồn tại hay mới nảy sinh trong quan hệ giữa hai nước, trong đó có các vấn đề trên biển, hai bên cần kiên trì và bình tĩnh xử lý, giải quyết thỏa đáng, công bằng, hợp lý, thông qua đàm phán và hiệp thương hữu nghị, phù hợp với nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, phù hợp với luật pháp quốc tế, các thỏa thuận quốc tế và đặc điểm quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước, quyết không để bất cứ vấn đề gì, bất cứ thế lực nào chia rẽ quan hệ hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường phối hợp và chia sẻ thông tin thường xuyên giữa hai nước tại các tổ chức, diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên hợp quốc, WTO, APEC, ASEM, ASEAN+1, ASEAN+3, EAS, ARF… cùng nhau góp phần giữ gìn và thúc đẩy hoà bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hoàn toàn có thể giải quyết được vấn đề Biển Đông

Nhận định Biển Đông là vấn đề “hết sức nhạy cảm, phức tạp”, hai nhà lãnh đạo cấp cao Việt-Trung khẳng định “hoàn toàn có thể giải quyết được”.

Về vấn đề Biển Đông

Trước đó, tại Đại lễ đường Nhân dân cũng đã diễn ra cuộc hội đàm hẹp giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào.

Tại hội đàm hẹp, hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng cần thông qua những hành động cụ thể, thiết thực để củng cố sự tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định, vì sự phát triển của mỗi nước, vì thành công của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

Đối với các vấn đề còn tồn tại hoặc mới nảy sinh trong quan hệ giữa hai nước, hai nhà lãnh đạo nhất trí hai nước cần bình tĩnh giải quyết trên tinh thần nhìn từ tầm cao chiến lược, vì lợi ích của nhân dân hai nước, phù hợp với luật pháp quốc tế và quan hệ láng giềng, hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc và không để các vấn đề đó ảnh hưởng đến sự phát triển ổn định của quan hệ hai nước.

Về vấn đề Biển Đông, hai nhà lãnh đạo nhìn nhận đây không phải là toàn cục quan hệ Việt - Trung, nhưng đây là vấn đề hết sức nhạy cảm và phức tạp đối với cả hai Đảng, hai nước, vì nó liên quan đến chủ quyền quốc gia dân tộc. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề hoàn toàn có thể giải quyết được.

Nếu hai bên xuất phát từ tầm cao chiến lược, từ lợi ích của nhân dân hai nước và căn cứ vào các chuẩn mực của luật pháp quốc tế thì hoàn toàn có thể tìm ra được một giải pháp thỏa đáng, có lý, có tình, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, nhất là khi hai nước đã có kinh nghiệm trong việc giải quyết hai vấn đề không kém phần nhạy cảm và phức tạp là vấn đề phân giới cắm mốc toàn tuyến biên giới đất liền và phân định vịnh Bắc Bộ.

Chiều 11/10, tại Đại lễ đường Nhân dân đã diễn ra cuộc hội kiến giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Ngô Bang Quốc, ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước CHND Trung Hoa.
Sau hội đàm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác quan trọng giữa hai Đảng, hai Nhà nước: Kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng giai đoạn 2011-2015; Quy hoạch phát triển 5 năm về hợp tác kinh tế, thương mại giai đoạn 2012-2016 giữa hai Chính phủ; Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Giáo dục; Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa hai nước...

Theo Vietnamnet

Theo Vietnamnet

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !