hồ sơ bệnh án điện tử

Cập nhập tin tức hồ sơ bệnh án điện tử

Bắc Kạn: Liên thông dữ liệu y tế với phần mềm quản lý hồ sơ sức khoẻ toàn dân

Đến nay, toàn tỉnh Bắc Kạn đã có 119 đơn vị trực tiếp sử dụng dịch vụ quản lý sức khỏe điện tử, gồm: 108 Trạm Y tế xã, 8 Trung tâm Y tế huyện/thành phố, BV đa khoa tỉnh, CDC tỉnh và Sở Y tế.

Đang cập nhật dữ liệu !