Hố Mít

Cập nhập tin tức Hố Mít

Giữ vững kết quả xây dựng NTM ở xã vùng cao Lai Châu

Năm 2020, xã Hố Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) với 19/19 tiêu chí. Để giữ vững danh hiệu, địa phương này đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí.

 

Đang cập nhật dữ liệu !