Hạt điều

Cập nhập tin tức Hạt điều

Bán hơn nửa triệu tấn hạt điều, Việt Nam thu về 2,95 tỷ USD

10 tháng năm nay, nước ta chỉ bán hơn nửa triệu tấn hạt điều đã thu về gần 2,95 tỷ USD. Trong đó, Mỹ và Trung Quốc chi lượng tiền lớn mua hạt điều nước ta. Ngành hàng này từ nhập siêu chuyển sang xuất siêu.

Đang cập nhật dữ liệu !