hang Thước

Cập nhập tin tức hang Thước

Đào vàng trái phép tại khu vực giáp ranh Thanh Hóa - Hòa Bình

Các đối tượng dựng lán, vận chuyển máy móc, phương tiện vào rừng sâu khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Thanh Hóa - Hòa Bình để khai thác vàng trái phép.

Đang cập nhật dữ liệu !