Hàn

Cập nhập tin tức Hàn

Khách Hàn Quốc và Nhật Bản 'thiếu nhận biết về Việt Nam'

Chỉ 18% khách Hàn nói rằng "tự tin hiểu biết về Việt Nam", còn 62% khách Nhật nói rằng họ chỉ biết "tương đối".

Đang cập nhật dữ liệu !