Hà Nội: Tổng sản phẩm bình quân 5 năm 2011-2015 ước tăng 9,23%

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành Phố lần thứ XV, Hà Nội đã đạt được những kết quả nổi bật, toàn diện. Đáng chú ý, kinh tế tiếp tục phát triển, tổng sản phẩm bình quân trên địa bàn 5 năm ước tăng 9,23%.
Năm năm qua, Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết của Thành ủy, trọng tâm là nghiên cứu, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XV, lãnh đạo thực hiện tốt 9 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 2 khâu đột phá của Thành ủy, tạo bước chuyển biến mới trên mọi lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ. Diện mạo Thủ đô thay đổi nhanh chóng, ngày càng khang trang và khởi sắc. Sự ổn định và phát triển của Thành phố Hà Nội 5 năm qua đã góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển chung của Đất nước.

Hà Nội đã phát huy ngày càng tốt hơn vị thế, vai trò, trách nhiệm của Thủ đô, xứng đáng là trung tâm chính trị- hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước. Đảng bộ Thủ đô vững mạnh, trưởng thành và đạt được những kết quả nổi bật, toàn diện, có những đóng góp lớn vào thành tựu chung của cả nước.

Hà Nội: Tổng sản phẩm bình quân 5 năm 2011-2015 ước tăng 9,23% - ảnh 1

Hà Nội đã hoàn thành nhiều quy hoạch để phát triển toàn diện

1. Kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá

Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách lớn về phát triển kinh tế. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 5 năm 2011-2015 ước tăng 9,23%, gấp 1,58 lần mức tăng bình quân chung của cả nước. Quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2015 theo giá hiện hành ước đạt khoảng 27,6 tỷ USD, bình quân thu nhập đầu người khoảng 3.600 USD, tăng gấp 1,8 lần so với năm 2010. Ngành dịch vụ tiếp tục có mức tăng trưởng cao, bình quân 5 năm ước tăng 9,97%; kim ngạch xuất khẩu tăng 8,1%; nhập khẩu tăng 3,7%. Du lịch phát triển mạnh, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung. Ngành công nghiệp - xây dựng được phục hồi, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân 5 năm ước tăng 9%. Ngành Nông nghiệp đạt kết quả tích cực, bình quân ước tăng 2,4%/năm, cao hơn so với chỉ tiêu đặt ra, giá trị sản xuất ước đạt 231 triệu đồng/ha đất canh tác, tăng 1,24 lần so với năm 2010…

2. Quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị được chú trọng và có chuyển biến, tiến bộ rõ rệt


Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đã hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồng bộ chiến lược, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Hoàn thành các quy hoạch ngành, lĩnh vực, cơ bản hoàn thành các quy hoạch phân khu, quy hoạch chung các huyện, thị xã, thị trấn, các đô thị vệ tinh. Tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng đô thị; đẩy mạnh phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý, thực hiện quy hoạch cho cấp quận, huyện, thị xã.

Xây dựng và quản lý đô thị có nhiều tiến bộ, nhiều vấn đề dân sinh bức xúc được tập trung giải quyết tốt hơn. Kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư nâng cấp, hoàn thiện và mở rộng theo hướng hiện đại. Bộ mặt đô thị thành phố ngày càng khởi sắc, sáng, xanh, sạch, đẹp hơn. Chất lượng dịch vụ đô thị tiếp tục được nâng cao...

3. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đời sống của nông dân Thủ đô được cải thiện


Trong 5 năm, đã huy động bình quân khoảng 5.800 tỷ đồng/năm cho đầu tư xây dựng nông thôn mới. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn được chú trọng đầu tư. Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trụ sở được bê tông hóa đạt 100%; đường trục thôn và liên thôn được bê tông hóa đạt 95%. Tỷ lệ thôn, xóm, cụm dân cư có nhà văn hóa đạt 80,5%. Không còn phòng học tạm, dột nát và tình trạng học sinh phải học ba ca. 100% số xã có trạm y tế, có bác sĩ và nhiều xã đạt chuẩn quốc gia về y tế...

Kinh tế nông thôn có bước phát triển khá. Đời sống vật chất và tinh thần của nông dân Thủ đô được cải thiện, nhiều vùng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn năm 2015 ước đạt 33 triệu đồng/người/năm, gấp 2 lần so với năm 2011. Toàn thành phố có 179/386 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 46,4% tổng số xã…

4. An sinh xã hội được bảo đảm, chất lượng cuộc sống của nhân dân từng bước được nâng cao

Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân có nhiều tiến bộ, từng bước khắc phục tình trạng quá tải của các bệnh viện...

Công tác dân số, gia đình được chú trọng, bảo đảm ổn định mức tăng dân số tự nhiên và từng bước nâng cao chất lượng dân số. Thể dục, thể thao Thủ đô phát triển, khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước, là đơn vị chủ lực của thể thao thành tích cao Việt Nam tại các đấu trường khu vực và quốc tế. Các chương trình, đề án, kế hoạch về giải quyết việc làm, dạy nghề cho lao động, phát triển thị trường lao động; giải quyết các vấn đề xã hội; giảm nghèo, hỗ trợ các đối tượng chính sách xã hội, thực hiện chính sách đối với người có công, chính sách dân tộc,... được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đến năm 2015, theo chuẩn chung của cả nước, Hà Nội đã cơ bản hoàn thành việc xóa nghèo (tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,6%, là mức thấp nhất so với nhiều năm). Phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa" được đẩy mạnh. Chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô, đặc biệt là khu vực nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc ít người được nâng cao.

5. Văn hóa tiếp tục phát triển; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đạt kết quả đáng ghi nhận

Đời sống văn hóa, tinh thần của các tầng lớp nhân dân Thủ đô được cải thiện rõ rệt. Đã quan tâm đầu tư, hoàn thiện hệ thống các thiết chế văn hóa và bảo tồn, tôn tạo, nghiên cứu, giới thiệu, quảng bá, phát huy giá trị di sản văn hóa của Thủ đô, tạo ra những chuyển biến tích cực. Tiếp tục mở rộng các hoạt động văn học, nghệ thuật, giao lưu văn hóa trong nước, khu vực và quốc tế. Hoạt động báo chí, xuất bản, truyền thông phát triển, góp phần phát huy dân chủ, định hướng dư luận xã hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của thành phố...

6. Khoa học và công nghệ được đẩy mạnh; giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển, chất lượng nguồn nhân lực được coi trọng


Hoạt động khoa học và công nghệ tiếp tục được đổi mới; tập trung xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, đề án nghiên cứu, góp phần nâng cao năng lực công nghệ, năng lực quản lý, năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế tri thức. Chỉ đạo thực hiện tốt một số cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ. Đẩy mạnh các dự án đầu tư phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ. Thị trường khoa học và công nghệ Thủ đô được mở rộng; hoạt động quản lý sở hữu trí tuệ được tăng cường.

Giáo dục và đào tạo Thủ đô khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước về các tiêu chí: Quy mô giáo dục, mạng lưới trường lớp, chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, số học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…

7. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô được giữ vững; quốc phòng và quân sự địa phương được củng cố, tăng cường

Chính trị - xã hội trên địa bàn Thủ đô luôn ổn định, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề liên quan đến Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp. Phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô trong tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bảo vệ vững chắc hệ thống chính trị; bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn. Trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Đã kiềm chế, từng bước đẩy lùi hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng của Thủ đô được chú trọng và đạt kết quả toàn diện. Tiềm lực quốc phòng được nâng lên. Quản lý nhà nước về quốc phòng trên địa bàn được tăng cường; kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả...

8. Hoạt động đối ngoại, hợp tác, hội nhập phát triển tiếp tục được đẩy mạnh, vị thế, uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao

Công tác đối ngoại, hợp tác, hội nhập phát triển tiếp tục được đẩy mạnh và đạt kết quả tốt. Đến nay, Hà Nội có quan hệ hữu nghị, hợp tác với hơn 100 thành phố, thủ đô của các nước; là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế có uy tín trên thế giới. Nhiều cam kết hợp tác song phương, đa phương được ký kết và triển khai có hiệu quả...

9. Hệ thống chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp được củng cố, kiện toàn, hiệu lực quản lý, điều hành và chất lượng hoạt động được nâng lên

Hệ thống tổ chức chính quyền các cấp được kiện toàn vững mạnh và hoạt động có hiệu quả. HĐND các cấp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các kỳ họp và ban hành nghị quyết, chất lượng hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; phát huy được vai trò, hiệu quả hoạt động của cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân và cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Năng lực quản lý, điều hành và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của UBND các cấp được nâng lên. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ cơ quan hành chính các cấp được củng cố, kiện toàn, cơ bản được chuẩn hóa, có chuyển biến về chất lượng. Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao trình độ, năng lực thực thi công vụ, ý thức, trách nhiệm và hiệu quả phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

10. Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt chú trọng, tạo được chuyển biến tích cực; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ

Công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được tiến hành đồng bộ và đạt nhiều kết quả quan trọng. Hà Nội là đơn vị tiên phong, vận dụng và thực hiện sáng tạo, với nhiều cách làm mới để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả cao. Các cấp ủy, tổ chức đảng từ thành phố tới cơ sở đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 4 nhóm giải pháp chủ yếu của Nghị quyết, gắn với thực hiện Chương trình số 01 của Thành ủy, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, có tác dụng cảnh báo, răn đe, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực; nâng cao nhận thức, ý thức tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp tiếp tục được đổi mới, bảo đảm đúng nguyên tắc, khoa học, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Thành ủy đã giữ vững và phát huy tốt truyền thống đoàn kết trong cấp ủy và trong Đảng bộ, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội (khóa XII) về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô. Đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XV thành 9 Chương trình công tác lớn; xác định rõ 5 nhiệm vụ chủ yếu và 2 khâu đột phá, kết hợp với xác định chủ đề công tác từng năm để tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả. Đổi mới mạnh mẽ phong cách công tác, lề lối làm việc, thực hiện "nói đi đôi với làm", tiến hành phân cấp mạnh cho cơ sở, đề cao trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị. Bám sát thực tiễn, gần dân; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vi phạm, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc, phát sinh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao. Cải cách hành chính trong Đảng và hệ thống chính trị các cấp được đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả; dân chủ trong Đảng và đời sống xã hội tiếp tục được mở rộng; quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân ngày càng được phát huy.

Đồng chí Phạm Quang Nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhiệm kỳ 2010-2015: 

"Trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, trách nhiệm của Thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Nhìn lại quá trình nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân 5 năm qua, chúng ta vui mừng trước những thành tựu và tiến bộ đã đạt được: Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; xây dựng, quản lý đô thị có nhiều tiến bộ; phát triển nông nghiệp và nông thôn đạt kết quả tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị - xã hội trên địa bàn luôn ổn định; an ninh, quốc phòng, đối ngoại được củng cố, tăng cường. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới và đạt được kết quả quan trọng. Vai trò, vị thế, uy tín của Thủ đô đối với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế ngày càng được nâng cao"


Nguyễn Duyên

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !