Giữ nghề truyền thống

Cập nhập tin tức Giữ nghề truyền thống

Cụ bà 101 tuổi ở Huế khéo léo xâu chỉ, may gối cung đình

Dù đã 101 tuổi, cụ bà Trí Huệ ở Thừa Thiên Huế hàng ngày vẫn cặm cụi xâu chỉ, may gối cung đình để giữ nghề truyền thống.

Đang cập nhật dữ liệu !