giáo dục sáng tạo

tin tức về giáo dục sáng tạo mới nhất

Tranh luận “nảy lửa” về ý kiến bỏ khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn”
 

25/11/2021

GS. Trần Ngọc Thêm cho rằng cần chấm dứt khẩu hiệu 'Tiên học lễ, hậu học văn' vì nó mang nặng tính phục tùng, không phù hợp với giáo dục Việt Nam hiện nay. Ý kiến của giáo sư đã thu hút sự quan tâm, tranh luận của nhiều người.