Gà đồi Yên Thế

Cập nhập tin tức Gà đồi Yên Thế

Bắc Giang phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc sản có lợi thế nâng tầm thương hiệu quốc gia

Sản xuất nông nghiệp ở Bắc Giang luôn chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế và đang tiếp tục phát triển toàn diện theo hướng tăng năng suất, nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Đang cập nhật dữ liệu !