Festival Khèn Mông và Lễ hội ẩm thực ba miền Bắc - Trung - Nam 2023

Cập nhập tin tức Festival Khèn Mông và Lễ hội ẩm thực ba miền Bắc - Trung - Nam 2023

Lên Hà Giang nghe khèn Mông, trải nghiệm ẩm thực ba miền Bắc - Trung - Nam

Festival Khèn Mông và Lễ hội ẩm thực ba miền Bắc - Trung - Nam 2023 diễn ra tại Quảng trường 26/3 và Công viên Cây xanh tỉnh Hà Giang vào 20 giờ ngày 22/4.

Đang cập nhật dữ liệu !