đường tạm

Cập nhập tin tức đường tạm

Cầu thi công chậm, đường tạm hư hỏng, người dân phải đi vòng 5km

Cầu cũ xuống cấp nên phải phá bỏ để xây cầu mới. Tuy nhiên, quá trình thi công chậm, đường tạm hư hỏng khiến người dân phải đi đường vòng hơn 5km để qua sông.

Đang cập nhật dữ liệu !