du thuyeenfFLC

Cập nhập tin tức du thuyeenfFLC

Rolls Royce Ghost của ông Trịnh Văn Quyết không người mua, du thuyền khả năng ế tiếp

Theo kế hoạch, siêu xe Rolls Royce Ghost dát vàng BKS 30F-187.88 được Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp tổ chức đấu giá (lần 3) vào chiều 17/11/2022, thế nhưng phiên đấu giá không thể diễn ra vẫn với lý do cũ.

Đang cập nhật dữ liệu !