Doanh nghiệp hàng không

Cập nhập tin tức Doanh nghiệp hàng không

Các hãng hàng không Việt Nam đang nợ như "chúa chổm"

Các hãng hàng không dự kiến lỗ hơn 16.000 tỷ đồng năm nay. Số tiền nộp ngân sách sẽ bị giảm khoảng 10.000 tỷ đồng; nợ ngắn hạn, nợ phải trả của hãng hàng không lên tới trên 50.000 tỷ đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !