đô thị

Cập nhập tin tức đô thị

Cần nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đô thị hóa hướng đến phát triển bền vững

Đô thị hóa và phát triển đô thị là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Do đó, cần nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng đô thị hóa hướng đến phát triển bền vững.

Đang cập nhật dữ liệu !