điện quang

Cập nhập tin tức điện quang

Điện quang can thiệp cứu nhiều bệnh nhân 'hết cửa' chữa

Có những trường hợp khối u không thể mổ được thì chuyên ngành điện quang sẽ giúp người bệnh và thực tế bệnh nhân ung thư gan sống tới 20 năm đã có.

 

Đang cập nhật dữ liệu !