đậu muà khỉ

Cập nhập tin tức đậu muà khỉ

Tốc độ lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ ra sao?

BS. Hiền Minh cho biết, hệ số lây nhiễm của bệnh đậu mùa khỉ R0 khoảng từ 1.1 đến 2.4, thấp hơn bệnh đậu mùa ở người, bệnh đã được thanh toán trên toàn thế giới từ 1979.

Đang cập nhật dữ liệu !