đào vàng

tin tức về đào vàng mới nhất

Xâm nhập 'đại công trường' vàng tặc ở Bồng Miêu ngày 'chờ đóng cửa mỏ'
 

26/03/2022

Dù lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức các đợt truy quét trong thời gian chờ đóng cửa mỏ, nhưng nạn vàng tặc vẫn tiếp tục tái diễn và lộng hành.