đàn bà đảm đang

Cập nhập tin tức đàn bà đảm đang

Đàn bà khéo hay vụng, qua mùa dịch là biết

Dịch Covid-19 cũng là công cụ “đo” độ vén khéo hay thô vụng của người phụ nữ, cứ nhìn mức độ hài lòng của các thành viên trong nhà thì biết.

Đang cập nhật dữ liệu !