đàm tiếu

Cập nhập tin tức đàm tiếu

Từ ngày chồng trở thành đồng nghiệp của tôi, mọi người xung quanh ai cũng tỏ ý xa lánh

Dù có bao lời đàm tiếu, tôi vẫn luôn cố gắng để làm việc chăm chỉ, cống hiến.

Đang cập nhật dữ liệu !