Đại học KHXH và NV

Cập nhập tin tức Đại học KHXH và NV

Nên học báo chí ở HV Báo chí & Tuyên truyền hay ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn?

Đây là 2 ngôi trường có chất lượng đào tạo Báo chí hàng đầu cả nước nên cũng khá 'cân não' thí sinh khi lựa chọn.

Đang cập nhật dữ liệu !