Đà Nẵng

Cập nhập tin tức Đà Nẵng

Đà Nẵng: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân về chống khai thác IUU

Đà Nẵng sẽ tiếp tục công tác tuyên truyền sâu rộng cho ngư dân về Luật Thuỷ sản, các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đánh dấu tàu cá, ghi nộp nhật ký khai thác…

Đang cập nhật dữ liệu !