Cướp dây chuyền vàng

Cập nhập tin tức Cướp dây chuyền vàng

Thanh niên vờ hỏi đường gây ra nhiều vụ cướp dây chuyền vàng bị công an tóm gọn

Khi tìm được "con mồi”, thông thường, Huy sẽ tìm cách tiếp cận bằng cách chạy xe lại gần vờ hỏi đường rồi sau đó cho xe chạy chậm lại, theo sát “con mồi” từ phía sau rồi cướp.

Đang cập nhật dữ liệu !