cục cảnh sát giao thông

Cập nhập tin tức cục cảnh sát giao thông

Sớm có cơ sở dữ liệu quốc gia về an toàn giao thông

Theo đại diện Cục CSGT, chuyển đổi số trong công tác bảo đảm TTATGT đã giúp cho người dân giảm thời gian, chi phí đi lại khi làm thủ tục, không phải chờ đợi.

Đang cập nhật dữ liệu !