Công tác nắm bắt thông tin, định hướng tuyên truyền được đẩy mạnh toàn diện

Về công tác nắm bắt thông tin, định hướng tuyên truyền toàn diện, đồng bộ về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Sáng ngày 25/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. 

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.   

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành; lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy.

Toàn cảnh Hội nghị

Những kết quả được ghi nhận của ngành Tuyên giáo

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 nhằm đánh giá công tác tuyên giáo năm 2017, phân tích những ưu điểm, thành tích; hạn chế thiếu sót và nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan; dự báo tình hình.

Hội nghị cũng thảo luận trao đổi, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, những vấn đề có tính chất phức tạp, nhạy cảm trong năm 2017, có tác động sâu rộng đến diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời dự báo tình hình trong nước và quốc tế, đề xuất và thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu công tác tuyên giáo trong năm 2018.

Theo Báo cáo tại Hội nghị cho biết, chất lượng công tác tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng được nâng cao. Nội dung các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư bảo đảm yêu cầu về tiến độ và chất lượng, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận. Công tác nghiên cứu lý luận chính trị về những vấn đề mới, thực tiễn đặt ra ngày càng được Ban Tuyên giáo các cấp coi trọng. Công tác tuyên truyền được tăng cường, đổi mới nội dung, hình thức, bảo đảm tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, phản ánh sâu sắc các mặt của đời sống văn hóa-xã hội, kinh tế - chính trị, an ninh-quốc phòng.

Công tác tổ chức học tập, quán triệt, tổ chức sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng được quan tâm, chú trọng. Công tác nắm bắt thông tin, định hướng dư luận xã hội, kịp thời định hướng tuyên truyền được quan tâm. Công tác báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; công tác khoa giáo có nhiều chuyển biến tích cực. Thường xuyên quan tâm, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo. Tích cực, chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Cụ thể, về công tác tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Các đề án cơ bản được tổ chức triển khai bài bản, nghiêm túc, bảo đảm kế hoạch và tiến độ đề ra, có chuyển biến tích cực về chất lượng theo yêu cầu đổi mới, khắc phục được sự tồn đọng đề án thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Về công tác hướng dẫn, tổ chức, triển khai, chuẩn bị tài liệu nội dung, hình thức học tập các nghị quyết của Đảng được Ban Tuyên giáo các cấp đầu tư nhiều công sức. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo, tổ chức biên soạn, chuẩn bị tài liệu; hướng dẫn Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy, tổ chức tốt các Hội nghị nghiên cứu, học tập các Nghị quyết Trung ương 5, 6.

Gần đây, như các đồng chí đã biết, Hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 6 đã diễn ra nghiêm túc, bằng hình thức trực tuyến tới gần 900 điểm cầu, có gần 134.000 cán bộ, đảng viên tham gia học tập. Nhiều tỉnh đã nối đường truyền tới các xã, phường giúp cho cán bộ, đảng viên được trực tiếp nghe các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước truyền đạt, rút ngắn được thời gian, tiết kiệm được chi phí, nhận được sự đồng tình của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Các địa phương có nhiều đổi mới trong triển khai học tập, quán triệt nghị quyết như: TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Giang,Tuyên Quang, Lào Cai, Hà Tĩnh, Quảng Bình, TP.Đà Nẵng, Phú Yên.

Về công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, triển khai các nội dung công tác tuyên giáo, đã có công tác phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước được tăng cường, tạo được sự thống nhất về chủ trương, nội dung phối hợp từ Trung ương đến cơ sở.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo đã chủ động làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước, trao đổi, thống nhất về phương hướng, nội dung phối hợp công tác năm 2017 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã cùng đồng chí Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bàn bạc về một số vấn đề bức thiết đang đặt ra trong văn hóa – xã hội; làm việc với đồng chí Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch…, tạo cơ sở để Ban Tuyên giáo và các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp chủ động phối hợp hoạt động tại địa phương.

Trong năm 2017, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành 32 hướng dẫn, 76 kế hoạch, 17 tài liệu tuyên truyền để tổ chức triển khai thực hiện, thúc đẩy các mặt của công tác tuyên giáo.

Đã chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) 
Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiều cách làm hay, sáng tạo, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy triển khai Kế hoạch số 04-KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Theo phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì, đồng thời tham gia 15 đoàn kiểm tra tới các bộ, ngành, địa phương.

Hệ thống Tuyên giáo đã chú trọng, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 với nhiều hình thức phong phú, đa dạng: Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng phim tài liệu “Nguyện ước theo con đường Bác đi”; tổ chức triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”; tổ chức hội thảo khoa học “70 năm tác phẩm Đời sống mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giá trị lý luận và thực tiễn trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; biên soạn các tài liệu về thực hiện Chỉ thị 05.

Ở địa phương, nhiều hoạt động diễn ra, với hình thức tuyên truyền phong phú, như: xây dựng phim; phóng sự về gương người tốt, việc tốt; tổ chức gặp mặt giao lưu với các gương điển hình tiêu biểu theo tấm gương Bác trên sóng truyền hình tỉnh,…Tiêu biểu như:Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Điện Biên, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Nam Định, Ninh Bình, Lâm Đồng, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang, Bến Tre, Kiên Giang…

Về công tác lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo các cấp đã chú trọng đến công tác lý luận chính trị, coi trọng công tác nghiên cứu lý luận và đúc kết kinh nghiệm thực tiễn, tiếp tục khẳng định và làm rõ các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo, hoàn thành 06 chương trình chuyên đề giảng dạy tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, xây dựng kế hoạch biên soạn 06 chương trình lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể giảng dạy tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương được Bộ Chính trị phân công làm Trưởng đoàn trong một số cuộc Hội thảo quốc tế về công tác lý luận, công tác tư tưởng với các bạn Trung Quốc, Lào, Cu ba… mở ra hướng mới trong tiếp cận lý luận và thực tiễn. 

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư “về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”. Làm tốt là các đơn vị: Hải Phòng, Sóc Trăng, Vĩnh Long…

Về công tác nắm bắt thông tin, định hướng tuyên truyền toàn diện, đồng bộ về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Điểm nhấn của công tác tuyên truyền năm nay là, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh toàn diện về tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị; văn hóa, xã hội; an ninh, quốc phòng. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, sinh động, thông qua tuyên truyền cổ động, hệ thống báo chí, tuyên truyền miệng, thông tin chuyên đề, trên các tạp chí và các tài liệu khác… 

Tập trung tuyên truyền về các sự kiện chính trị, các kỳ họp của Hội nghị Trung ương 5,6; kỳ họp thứ 3,4 Quốc hội khóa XIV; Hội nghị cấp ủy, Hội đồng nhân dân các cấp, các ngày kỷ niệm lớn, sự kiện quan trọng: kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, 100 năm cách mạng Tháng Mười Nga, diễn đàn cấp cao APEC…. Tuyên truyền đậm nét về đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, về hoạt động của các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước; kết quả và ý nghĩa chuyến thăm nước ngoài của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tham dự các diễn đàn quốc tế; chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc; Tổng thống Mỹ; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào…  

Ban tuyên giáo các cấp đã tập trung, chủ động biên soạn nhiều tài liệu tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kết quả và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Đấu tranh, phản bác, cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Một số địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, như: Quảng Ninh, Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Điện Biên, Cao Bằng, Bình Phước....

Về công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí – xuất bản, văn hóa, văn nghệ, được dư luận xã hội đánh giá có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện rõ vai trò chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tập trung chỉ đạo, định hướng nội dung chính trị tư tưởng, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản, kiểm tra, nhất là các ấn phẩm phụ, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp. Công tác giao ban báo chí, xuất bản, theo hướng tăng trao đổi, thảo luận. Bên cạnh đó xem xét, xử lý nghiêm các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử có sai phạm (từ đầu năm đến nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xử phạt các đơn vị vi phạm, cơ quan quản lý nhà nước đã xử phạt hơn 50 cơ quan báo chí đăng thông tin sai sự thật; 23 trang điện tử có dấu hiệu sai phạm, đình bản 1 báo điện tử vi phạm hành chính; thu hồi thẻ nhà báo 10 trường hợp). 

Đã đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. 

Các hoạt động lễ hội, văn hóa, văn nghệ đã khắc phục được một số biểu hiện phản cảm, góp phần định hướng phát triển văn hóa, văn nghệ, nâng cao tính nhân đạo, nhân văn, thẩm mỹ trong sáng tác và quảng bá ấn phẩm văn hóa. Thẩm định nội dung 21 đề án về văn hóa, văn nghệ. Trước một số ý kiến liên quan đến Bộ sách Lịch sử Việt Nam gồm 15 tập của Viện Sử học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã có ý kiến chỉ đạo kịp thời để định hướng dư luận. Đồng thời chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh chống quan điểm sai trái, xử lý các sản phẩm sai sót, những biểu hiện lệch lạc, hoặc khuynh hướng tư tưởng khác với quan điểm của Đảng trong văn học, nghệ thuật. Làm tốt là các đơn vị: Sơn La, Bắc Kạn, Đà Nẵng …

Trong hoạt động trong lĩnh vực khoa giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tìm tòi đổi mới nội dung, phương thức triển khai công tác khoa giáo.

Năm 2017, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tập trung xây dựng 4 đề án thực sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong lĩnh vực khoa giáo (năm 2018 cũng sẽ có 3 đề án); qua xây dựng các đề án đã có những kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị quan tâm sâu sát hơn tới công tác khoa giáo. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy đã tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tổ chức tổng kết, đánh giá và xây dựng các chương trình, kế hoạch liên ngành; thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong lĩnh vực khoa giáo. Các địa phương làm tốt đó là: Bắc Giang, Kon Tum, Tây Ninh, Tiền Giang, Cà Mau, Đồng Tháp…

Về công tác củng cố bộ máy tổ chức, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ tuyên giáo, hiện nay, Ban Tuyên giáo Trung ương đang khẩn trương hoàn thiện Đề án sửa đổi, trình Bộ Chính trị ban hành Quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban. Phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức khảo sát, đề xuất với Ban Bí thư điều chỉnh Quyết định số 219-QĐ/TW về chức năng, nhiệm  vụ của Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương. 

Ban Tuyên giáo các cấp tập trung tham mưu cấp ủy chỉ đạo, lãnh đạo thúc đẩy, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, đặc biệt là công tác tuyên giáo ở xã, phường, thị trấn... Làm tốt công tác bồi dưỡng là các đơn vị: Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Nam Định, Hà Nam, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kiên Giang.. 

Tuy nhiên, báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị còn nhiều hạn chế, chưa có chuyển biến rõ nét. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng thông tin dư luận có lúc chưa kịp thời. Công tác đấu tranh ngăn chặn, phản bác thông tin xấu độc trên internet, nhất là trên mạng xã hội còn hạn chế. Trong lĩnh vực khoa giáo công tác tham mưu chưa xứng tầm với kỳ vọng của xã hội. Một bộ phận cán bộ làm công tác tuyên giáo chưa đáp ứng yêu cầu để ra. 

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do một số cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác tuyên giáo; chưa nhận thức sâu sắc để có những chủ trương, kế hoạch phù hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo. Sự phối hợp của Ban Tuyên giáo với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong triển khai nghị quyết của Đảng chưa bài bản, nhịp nhàng. Công tác qui hoạch, bồi dưỡng, bố trí cán bộ chủ chốt ở Ban tuyên giáo các cấp chưa được quan tâm đúng mức, chưa thu hút người có chuyên môn, kinh nghiệm vững vàng vào ngành tuyên giáo; một bộ phận cán bộ tuyên giáo chưa có được niềm say mê với công tác tư tưởng của Đảng.

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, Hội nghị đã dành thời gian nghe các đại biểu tham luận, trao đổi về các vấn đề quan tâm trong công tác tuyên giáo và việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2018 bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Nguồn: tuyengiao.vn

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !