Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo

Cập nhập tin tức Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo

Nghệ An giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch về việc giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2025.

Đang cập nhật dữ liệu !