Chứng thư số góp phần cải cách hành chính, hình thành Chính phủ điện tử

Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng tại hội nghị sơ kết 5 năm triển khai cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức sáng 26/10 ở Hà Nội.

Hội nghị “Sơ kết, đánh giá tình hình cung cấp, quản lý chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2012 – 2017” được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong 5 năm qua, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, và tìm ra nguyên nhân, đề xuất phương hướng, giải pháp để tiếp tục triển khai hiệu quả dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong thời gian tới.

Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ Đặng Vũ Sơn phát biểu khai mạc hội nghị.

"Đây cũng là dịp để Ban Cơ yếu Chính phủ trao đổi, giới thiệu về các nhiệm vụ trọng tâm đang thực hiện, thống nhất cơ chế phối hợp với các cơ quan Trung ương, Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai các sản phẩm mật mã, các giải pháp bảo mật và an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai các chương trình, dự án công nghệ thông tin", Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ Đặng Vũ Sơn nhấn mạnh trong bài phát biểu khai mạc.

Đánh giá cao hoạt động cung cấp, quản lý chứng thư số và dịch vụ chữ ký số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng nhận định: "Việc sử dụng chứng thư số trong các cơ quan nhà nước đã góp phần đảm bảo an toàn cho các giao dịch điện tử, tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian và chi phí, góp phần tích cực trong công tác cải cách hành chính, hình thành Chính phủ điện tử.

Việc ứng dụng và triển khai chữ ký số đã nhận được sự đồng thuận cả về nhận thức và hành động của các cấp lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước. Hầu hết các địa phương đã thể chế hoá việc áp dụng chữ ký số thông qua việc ban hành các quy chế, quy định về việc sử dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước nhằm tạo động lực thúc đẩy triển khai chữ ký số".

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đánh giá cao những kết quả đạt được 5 năm qua trong việc cung cấp, quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng, trong giai đoạn 2012 - 2017, các đơn vị chức năng của Bộ TT&TT đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ để xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình cung cấp, quản lý và sử dụng chữ ký số chuyên dùng.

Theo thống kê của Ban Cơ yếu Chính phủ, đến hết tháng 9/2017, Ban Cơ yếu Chính phủ đã đảm bảo cung cấp trên 85.000 chứng thư số triển khai cho 35 đầu mối Bộ, ngành Trung ương và 63 địa phương.

Nếu như giai đoạn 2007 - 2009, số lượng chứng thư số cung cấp chỉ dừng ở con số gần 2.000, thì 3 năm 2010 - 2012 đã tăng trưởng gấp 5 lần; đặc biệt, trong giai đoạn 2013 - 2017 đã tăng gấp 7 lần.

Việc ứng dụng chữ ký số chuyên dùng đã phát huy hiệu quả trong công tác điều hành tác nghiệp, trao đổi văn bản điện tử. Nhiều Bộ, cơ quan ngang Bộ có tỷ lệ áp dụng chữ ký số trong văn bản điện tử rất cao như Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Bộ TT&TT... (nhiều nơi đạt tỷ lệ trên 95%).

Chữ ký số chuyên dùng còn được ứng dụng hiệu quả trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp. Trong 28/30 Bộ, ngành ứng dụng thì khoảng 70% cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, khoảng 40% triển khai mức độ 3 - 4. Một số đơn vị điển hình triển khai hiệu quả nhất gồm: Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ TT&TT, Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam...

Toàn cảnh hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chữ ký số chuyên dùng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về văn bản điện tử có chữ ký số chưa thực sự hoàn thiện, thậm chí một số quy định chuyên ngành (văn thư, lưu trữ, tài chính, đất đai...) còn gây khó khăn cho việc thúc đẩy sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số;

Cơ chế, chính sách khuyến khích các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai chữ ký số chuyên dùng còn thiếu, chưa đồng bộ; Công tác quản lý thiết bị lưu khoá bí mật, ứng dụng và triển khai chữ ký số chuyên dùng có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, vẫn còn hiện tượng thất lạc thiết bị lưu khoá bí mật;

Chữ ký số chưa được triển khai rộng rãi, liên thông trên phạm vi toàn quốc; Chưa quan tâm triển khai chữ ký số chuyên dùng cho các thiết bị di động và dịch vụ web an toàn, trong khi nhu cầu rất lớn và cấp thiết...

Những năm tới, dự báo nhu cầu ứng dụng và triển khai chữ ký số chuyên dùng phục vụ công tác quản lý, điều hành, cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử sẽ rất lớn, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ.

Ban Cơ yếu Chính phủ xác định rõ một số nhiệm vụ chủ yếu cần triển khai gồm: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản về giao dịch điện tử và chữ ký số chuyên dùng để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ;

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai ứng dụng chữ ký số thống nhất, đồng bộ từ Chính phủ đến chính quyền địa phương các cấp và cả hệ thống chính trị, gắn kết ứng dụng chữ ký số với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức, lề lối làm việc;

Tiếp tục phát triển, mở rộng hệ thống chứng thực điện tử chuyên dùng tiên tiến, hiện đại, nâng cao năng lực và chất lượng cung cấp chữ ký số chuyên dùng, rà soát, rút ngắn quy trình cung cấp, quản lý chứng thư số;

Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng vào cung cấp dịch vụ công trực tuyến (đặc biệt là dịch vụ mức 3 - 4);

Nghiên cứu triển khai chữ ký số chuyên dùng cho các thiết bị di động, hộ chiếu điện tử, chứng minh thư điện tử, thị thực điện tử...

Bình Minh

Phát hành đặc biệt bộ tem kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ TT&TT và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020)”. Trước đó, Bưu chính Việt Nam đã phát hành 10 bộ tem về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 và phát động cuộc thi năm 2020

Ngày 10/1/2020, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), các đơn vị đồng hành tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020”.

Hà Nội quy hoạch báo chí, giảm 10 tòa soạn báo, tạp chí

Sau sắp xếp, Hà Nội còn 8 cơ quan báo chí, trong đó có 5 báo in, 1 đài truyền hình Hà Nội và 2 tạp chí.

Sách Quốc gia 2019: Bộ sách đồ sộ của cố GS Phan Huy Lê được vinh danh

Bộ sách "Vùng đất Nam Bộ - Quá trình hình thành và phát triển" do cố Giáo sư Phan Huy Lê tổng chủ biên cùng "Động vật chí và Thực vật chí VN" đạt giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 2.

Giải thưởng sách Quốc gia: Mục tiêu cao nhất là lan tỏa tới độc giả

"Giải thưởng Sách Quốc gia hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống văn hóa, xã hội", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ bưu chính công ích phát huy tốt vai trò và lợi thế

Việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh đã đi vào ổn định và đang phát huy được vai trò lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian cho nhân dân khi thực hiện các thủ hành chính.

Hỏi ông Putin câu hỏi "chưa được duyệt", nữ phóng viên bị nghỉ việc bí ẩn?

Truyền thông Nga đang có suy đoán khác nhau về việc 1 nữ phóng viên đã bị buộc xin thôi việc sau khi đặt câu hỏi bất ngờ cho ông Putin trong cuộc họp báo thường niên ngày 19/12.

Cục Tần số: Sắp đấu giá băng tần 2.6Ghz để nâng cao chất lượng mạng 4G

ICTnews - Theo ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Bộ TT&TT đang khẩn trương chuẩn bị đấu giá băng tần 2.6 Ghz để các nhà mạng tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng mạng 4G, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng.

Cục trưởng Cục Viễn thông: "Thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao di động"

ICTnews - Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, thị trường viễn thông đã bão hòa, khó phát triển thuê bao mới. Vì vậy, Cục sẽ cần nghiên cứu phương án tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Các ngôi sao công nghệ thế giới sẽ đến Việt Nam vào tháng 9/2020

Hội nghị và triển lãm Thế giới số 2020 (ITU Digital World 2020) là sự kiện quan trọng của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ 06-09/09/2020 tại Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !